دستگاه بسته بندی تری سیلر اتوماتیک
دستگاه تری سیلر نیمه اتوماتیک
چسب وکیوم ممبران
چسب فیلتر
چسب فرش
مستربچ‌
نوار لبه
چسب بسته بندی
آلیاژ و کامپاندهای پلیمری
چسب صحافی
میکروسکوپ الکترونی عبوری
میکروسکوپ نیروی اتمی
سطح سنج مغناطیسی
ملحقات
ترنسمیتر
سطح سنج شیشه ای
دستگاه بی‌خطر ساز ضایعات بیمارستانی
خشک کن سالیکو
دستگاه پخت و بازیافت ضایعات پروتئینی
دستگاه پرس پلت
هواکش صنعتی
خشک کن پارویی ذرت و غلات